TEMPS DECOMUNIONS

TIEMPO DE COMUNIONES

              "GRAN PROMOCIÓ"

Foto-Video Josep es va inaugurar l'any 1.988 a Roses.


Foto-Video Josep l'hi ofereix:

Reportatge de noces, tot tipus de càmeres fotogràfiques i de video,Reproduccions, Fotografies, Revelat digital 1h.Rodets, Cintes de video,Marcs, Regals, Servei digital.

 

Google